Tháp ben HYVA, Ty ben HYVA
Các dòng : FC 137,157,196,202,214..
Cẩu gấp gấp HYVA.
Tải nâng : 2 tấn - 30 tấn.
Cẩu HYVA được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực.
Với khả năng hoạt động linh hoạt tại các vị trí trật hẹp.
Các lĩnh vực như: Cứ hộ giao thông, cảng biển, vận chuyển thông thường, bốc dỡ hàng hóa, chở kính, sắt thép và vật liệu xây dựng, ngoài ra sản phẩm của HYVA CRANE có dòng chuyên gắn trên xe đầu kéo với khả năng tải từ 7 tấn, 10 tấn, 12 tấn, 15 tấn, 20 tấn, 25 tấn.
Rất hữu dụng khi vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng....
Hotline: Mr Lợi