Đệm Giường Hơi Ô Tô :
tiện lợi , bền đẹp. Tặng Kèm Bơm điện 12V
Chợ Minh Phương- Việt Trì - Phúc Thọ.